Urkiola-Eskuagatx Rogainea 

Euskaraz

Azken berriak


Sportident pintza alokatzen duzuenok ez daukazue zertan fiantza bezela NAN agiria utzi beharrik, zuen datuak badauzkagulako izenematea bete zenutenetik.

Antolakuntzatik Gurutze Gorriko bi ibilgailu erreserbatu/alokatu ditugu: anbulantzia bat Konpetizio Zentruan (Urkiolako Parketxean) egongo da kokatuta, Gurutze Gorriko todoterreno bat mendian goikaldean beste puntu baten kokatuko delarik. Bi puntuak gurutze magenta batekin adierazita egongo dira mapan bertan.


DERRIGORREZKO MATERIALean aldaketak:

Azken egunetako eguraldi ezegonkorra dela eta derrigorrezko materialaren barruan berokia sartzea erabaki dugu, partaide guztientzako.

Bestalde, 3 ordutako frogarako partaideetako bakarrak eraman beharko du derrigorrezko ondorengo materiala: motxila, janaria, edaria, txistua, manta termikoa eta frontal bat, aurretik aipatutako antolakuntzako GPS, prezintodun mugikor, botikin eta iparrorratzaz gain.


Buletina

Azken BULETINA argitaratzen da. Kartografoaren iruzkinak, trazatzailearen iruzkinak eta maparen hainbat adibide gehitu ditu.

Kontrolen deskribapena hemen kontsulta daiteke. 


Kokalekua

Inskripzioak eta ordainketa


Deporticket bidez, HEMEN sakatuz.

Lehenengo epemuga: urriaren 15a, 23: 59etan (+5 €-ko gainkosturik gabe).

Azken eguna: urriak 24, astearte, 23: 59an. Une horretatik aurrera, inprimakia itxi egingo da. 


Izenemandakoak

Izena eman duten pertsonen zerrenda hemen kontsulta daiteke. 

ANIMATU ETA PARTE HARTU!

En Castellano

Últimas noticias

Los que alquiléis pinza Sportident no deberéis dejar como fianza el documento DNI, ya que tenemos vuestros datos de cuando se hizo la inscripción.

Desde la organización hemos alquilado/reservado dos unidades de la Cruz Roja: una ambulancia estará situada en el Centro de Competición (Parketxe de Urkiola), mientras que un todoterreno de la Cruz Roja estará situado en otro punto del mapa, más arriba en el monte. Los dos puntos estarán dibujados en el mapa con una cruz magenta. 

Cambios en MATERIAL OBLIGATORIO:


Debido al tiempo inestable de los últimos días, hemos decidido incluir una prenda de abrigo en el material obligatorio, tanto en la prueba de 7 horas como en la de 3 horas, para todos los participantes.

Por otro lado, para la prueba de 3 horas solo un miembro del equipo deberá llevar el siguiente material obligatorio: mochila, comida, bebida, silvato, manta térmica y frontal, junto con los anteriormente mencionados GPS de la organización, móvil precintado, botiquín y brújula. 


Boletín

Se publica el último BOLETÍN. Se han añadido comentarios del cartógrafo y comentarios del trazador, y varios ejemplos del mapa.


La descripción de los controles se puede consultar aquí.


Localización

Inscripciones y Pago


A través de Deporticket, pulsando AQUI

Fecha límite primer plazo: 15 de Octubre a las 23:59h (sin sobrecoste de +5€). 

Fecha límite: martes 24 de octubre a las 23:59. A partir de este momento se cierra el formulario. 


Inscritos


La lista de personas inscritas se puede consultar aquí.


¡ANIMAOS A TOMAR PARTE!

Colaboradores